Group

Faculty:

 • Prof. Yinhe Han
   
 • Dr. Guihai Yan (Associate Professor)
 • Dr. Ying Wang (Asssistant Professor)

Secretary:

 • Ms. Shufeng Liu

Student Member:

 • Faqiang Sun (Ph. D., B. E. from Heilongjiang University)
 • Xin He (Ph. D,  B. E. from Sichuan University)
 • Lili Song (Ph. D,  B. E. from Dalian University of Technology)
 • Bosheng Liu(Ph.d, M.E. from Hunan University)
 • Kaiheng Weng (Ph.D, B. E. from Shanghai Jiaotong University)
 • Shiqi Lian(Ph.D, B. E. from Beijing Jiaotong University)
 • Sheng Xu(Ph.D., B. E. from Beijing University of Technology)
 • Wenyan Lu(Ph.D, M.E. from Beijing Institute of Technology)
 • Jiajun Li(Ph.D, B. E. from Tsinghua University)
 • Suhao Jiang(Ph.D, B. E. from Tsinghua University)
 • Hang Xiao(M.E., B.E. from SiChuan University)
 • Shichang Zhang(M.E., B. E. from Hebei Institute of Technology)
 • Cheng Wang(M. E., B. E. from Beijing Institute of Technology)
 • Xing Zhao (M. E., B. E. from Beijing Jiaotong University)

Research Collaborators

 • Shangping Ren (Associate Professor of Illinois Institute of Technology)
 • Qiang Xu (Assistant Professor of the Chinese University of Hong Kong)
 • Zuying Luo (Associate Professor of Beijing Normal University)

Alumni

 • Jianbo Dong (Ph.D.2012 , Assistant Professor of Institute of Computing Technology, CAS)
 • Guihai Yan (Ph.D.2011 , Associate Professor of Institute of Computing Technology, CAS)
 • Jianliang Gao(Ph.D.2011 , Associate Professor of Central South University)
 • Binzhang Fu (Ph.D.2011 , Associate Professor of Institute of Computing Technology, CAS)
 • Song Jin (Ph.D.2011 , Assistant Professor of North China Electric Power University)
 • Dala Bayin (Master 2011, Huawei)
 • Dr. Jun Liu (Ph.D.2011 , Associate Professor of Hefei University of Technology)
 • Shaohua Lei(Ph.D.2011 , Institute of Microelectronics of Chinese Academy of Sciences)
 • Prof. Wei Wang (Post Doctor2 009, Associate Professor of Hefei University of Technology)
 • Fang Fang (Visiting Ph. D. ,Hefei University of Technology)
 • Linli Xiao (Visiting M. S. , Wuhan University of Technology, joint student with Prof. Ning Xu )
 • Tong Liu (Now at State Intellectual Property Office of the People's Republic of China)
 • Lei Zhang (Associate Professor, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences)
 • Yanzhuo Tan (Now at Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences)
 • Ji Li (Now at VIA Technologies, Inc.)
 • Jie Dong (Now at Bank of Communications)
 • Feifei Zhang (Now at Hangzhou Silan Microelectronics Co., LTD)
վģ